WOLF.PARTNERS

Bij Wolf.partners staat samenwerken centraal.
Met u en voor u.

Bij Wolf.partners gaat de bijzondere aandacht van de advocaten uit naar het financieel-economisch strafrecht. Ook bij integriteits- en tuchtrechtelijke kwesties verleent Wolf.partners (proces)ondersteuning aan zowel particulieren, (medisch) professionals als ondernemers in het MKB.

Wolf.partners:

• verleent gespecialiseerde procesbijstand in het geval van straf-, bestuurs- of tuchtrechtelijke handhaving;
• verricht interne audits en risico-inventarisaties;
• ontwikkelt bedrijfsprotocollen en geeft training en advies op het gebied van ‘corporate governance’ en ‘compliance and integrity’;
• onderzoekt, rapporteert en adviseert als verschoningsgerechtigde bij vermoedens van (bedrijfsinterne) fraude of corruptie of ander normoverschrijdend handelen;
• staat zorg- en andere dienstverleners met raad en daad bij in (medische) tuchtzaken.

Wolf.partners beschikt over een uitgebreid netwerk van externe deskundigen met uiteenlopende disciplines.

PARTNERS

ANDRÉ BECKERS

ADVOCAAT

LAURA ENTJES

ADVOCAAT

WOUTER SMEETS

ADVOCAAT
WIE


ANDRÉ BECKERS

André Beckers (1963) diende bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal en was daarna werkzaam bij de politie. Hij studeerde in 1991 af in “bestuurs- en beleidswetenschappen”. In 1998 voltooide hij de studie Nederlands recht en werd hij in Maastricht als advocaat beëdigd.

Hij is actief op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht en het fiscale (financieel economische) recht. André is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Als specialist op het gebied van de Opiumwet - waaronder (medicinale) cannabis en CBD - verwierf hij landelijke bekendheid in spraakmakende Cannabis gerelateerde rechtszaken. Dit zowel op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht als het fiscaal recht.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooide hij in 2019 de opleiding tot Financieel Forensisch Deskundige. André heeft ervaring met het verrichten van bedrijfsinterne fraudeonderzoeken. In zowel straf- als tuchtrechtzaken staat hij accountants en andere vrije beroepsoefenaars bij.

André is te bereiken op +31 (0)653174897 of via beckers@wolf.partners. In dringende gevallen is hij 24/7 bereikbaar.

WOUTER SMEETS

Wouter Smeets (1983) is een ervaren en gedreven strafrechtadvocaat en ondernemer. Bekwaam in het strafrecht in brede zin, gespecialiseerd in het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht.  

Hij behandelt onder meer fraude- en corruptie gerelateerde kwesties (bijvoorbeeld zaken rond zorg-, verzekerings- of belastingfraude en omkoping), witwas- en ontnemingszaken als ook ‘corporate governance’, ‘compliance and integrity’ en overige integriteitsvraagstukken.

Tevens staat hij (medisch) professionals bij die worden geconfronteerd met een tuchtzaak.

Kwaliteit, transparantie en laagdrempeligheid zijn sleutelwoorden voor Wouter. Hij ontzorgt u door een inzichtelijke en begrijpelijke inzet van zijn kennis en kunde. Gezamenlijk werken voor het beste resultaat.  

Wouter is te bereiken op +31 (0)621234657 of via smeets@wolf.partners. In dringende gevallen is hij 24/7 bereikbaar.

LAURA ENTJES

Laura Entjes heeft de masters Strafrecht en Forensica, Criminologie en Rechtspleging (cum laude) afgerond in Maastricht. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie (Ressortsparket in Arnhem).

Inmiddels werkt ze al jaren als advocaat. Ze behandelt strafzaken in de meest brede zin. Te denken valt aan geweldsdelicten, opiumwetdelicten, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Daarnaast is ze thuis in het strafrechtelijk bestuursrecht en het bijzonder strafrecht, bijvoorbeeld het economisch strafrecht. Ze staat particulieren en ondernemingen bij. Ook verleent ze bijstand aan minderjarigen die in aanraking komen met het strafrecht.

Laura is te bereiken op +31 (0)618964346 of via entjes@wolf.partners. In dringende gevallen is ze 24/7 bereikbaar.

BEZOEKADRES (alleen op afspraak)

Economiestraat 123-2
6135 KV Sittard

CONTACT

Telefoon: 085 007 555 0
Fax: 085 007 555 1
Email: office@wolf.partners

 

Economiestraat 123-2
6135 KV Sittard

TOP